اس ام اس روز درختکاری سرکاری سری هشتم!

اس ام اس روز درختکاری سرکاری سری هشتم!

اس ام اس روز درختکاری سرکاری سری هشتم!  اس ام اس روز درختکاری سرکاری سری هشتم!  اس ام اس روز درختکاری سرکاری سری هشتم!  اس ام اس روز درختکاری سرکاری سری هشتم!

اس ام اس روز درختکاری سرکاری سری هشتم!

به بنده خدا اتوبوس میدن و میگن : ببرش پارک کن .
بنده خدا هم صندلی های اتوبوس رو میکنه ، برمیداره و بجاش درخت میکاره !
روز درختکاری مبارک !

جوک خنده دار

 

درخت ها که مثل پرنده ها نیستند که وقتی جنگل آتش گرفت کوچ کنند !
درخت ها می مانند اما نمی توانند جنگل را نجات دهند . . .
مثل من که می مانم اما نمی توانم تو را نجات دهم !
مرا ببخش محبوب من که پرنده نیستم !

جوک خنده دار

 

ای درخت
کودکی از دست آفتاب
زیر پایت نشست
پرنده ای روی شاخه ات
آوازی خوش خواند
ولی تو . . .

جوک خنده دار

 

تو سیب سرخ کدامین درخت پرتقالی که هر دانه انارت به سرخی گیلاس های درخت موز است ، ای گلابی من !

جوک خنده دار

 

درخت دست خاک است
و برده دستِ خود را
برای شکر کردن
به سوی آسمان ها

جوک خنده دار

 

تو همان تک درخت عشقی که سالها خرم را به آن می بستم !!
روز درخت کاری مبارک !

جوک خنده دار

 

گفتند : از درخت سخن گفتن در روزگار آتش و آهن ، جنایتی است !
اما من از درخت سخن گفتم زیرا که هر درخت به چشم من آیتی است از معجزه ی که آدمی اش نام کرده اند . . .
روز درختکاری مبارک

جوک خنده دار

 

کاش زندگی در برگ درخت جاری بود ، آنگاه تا بهار بود می خندیدیم و بعد به امید پاییز می نشستیم . . .

جوک خنده دار

 

مثل درخت باشید که در تهاجم پاییز هرچه بدهد ، روح زندگی را برای خویش نگه می دارد . . .

جوک خنده دار

 

اگه یه روز دیدی که تموم درخت های کوچه و محلتونو بریدن اصلا ناراحت نشو !
—-
چون هنوز منو داری که بهم تکیه کنی !

جوک خنده دار

 

گلدان ، شاید تابوت کوچکی باشد که رویای خدا شدن را از درخت می گیرد . شاید آغاز یک درخت باشد ، روزی که گلدانها به مرگ محکوم میشوند .
۱۵ اسفند روز درختکاری مبارک .

جوک خنده دار

 

درخت ، هویت پنجره هاست
جوانه ، شعر درخت است
و غنچه ، معنی عشق . . .
روز درختکاری مبارک

جوک خنده دار

 

آنگاه که تیشه به ریشه اش زدند !
کاغذ زیر دستم در خود پیچید
و بی صدا فریاد زد :
زنده باد درخت !